IN MY LIFE, The Beatles

LP 1965: ”Rubber Soul” Parlophone PMC 1267.

Producerad av George Martin; skriven av John Lennon och Paul McCartney.

Ett av John Lennons finaste ögonblick, för även om Paul McCartney skrev melodin (det råder för den delen skilda meningar om vem som skrev vad här) så har ändå den hemlängtan till Liverpool som med all sannolikhet är märgen i denna betraktelse sitt ursprung hos Lennon och jag betvivlar att den skulle ha kunnat få en bättre uttolkare. Minnena är uppenbarligen behagliga men mellan ackorden vilar också något oåterkalleligt som är svårt att förklara. På så sätt är nostalgin här lika otillförlitlig som den John Fogerty ger uttryck för i ”Green River”. Det är som ett tillbakablickande från en orygglig slutpunkt snarare än ett sorglöst återberättande. Av det skälet känns ”In My Life” också som ett av Lennons ärligaste och sorgligaste ögonblick.

Publicerat i kategorin LÅTLISTAN. Bokmärk permalänk.