Låtlistan

Till låtlistan.

Upprättandet av listor är, fortfarande, en gränslöst underhållande, inspirerande och i allt väsentligt manlig verksamhet. Om man som jag ständigt samlar på sig skivor, böcker, filmer och andra kulturella artefakter så blir det till slut naturligt att skriva om det. Ibland kan det dessutom vara helt och hållet nödvändigt.

I likhet med de bästa listorna tror jag att dessa någon gång kan frambära insikter eller väcka nyfikenhet. Till skillnad från de sämsta hoppas jag att de inte utgör en rad hierarkiskt ordnade förenklingar. Som alla andra listor är de hursomhelst både subjektiva och godtyckliga. För upphovsmannen kan en lista vara en ståndpunkt eller ett ifrågasättande; för läsaren en bekräftelse eller en provokation. För egen del vill jag hävda att det kanske främst är en upptäcktsfärd – såväl i djupet av det egna jaget som i de egna samlingarna. I någon mening skulle man kunna hävda att upprättandet av listor icke blott är ett sätt att ordna världen utan också ett sätt att försöka förändra den. Någonstans inom dessa ramar finner vi listornas raison d’être.

Detta är alltså mitt försök att lyfta fram och belysa de låtar som jag av olika skäl tycker förtjänar det – antingen för att de är exempel på storartad konst som haft eller borde ha haft en avgörande betydelse för musikhistorien, för att de fallit i orättvis glömska eller för att de talar direkt till mig som få andra verk av skäl som jag sällan eller aldrig riktigt kan förklara. Mina val är någorlunda övervägda, vilket inte utesluter att andra val skulle ha kunnat göras vid andra tillfällen eller under andra omständigheter. Men jag tror inte att skillnaderna skulle vara alltför iögonfallande. Bland de många försök till listor jag åstadkommit genom åren, nedtecknade eller hastigt uttalade, själv eller tillsammans med andra, så återkommer ofta ett stort antal av bidragen alltid någonstans i diskussionerna. I ögonblick av hänförelse har det säkerligen också hänt att jag hänvisat till några av dem som det bästa inom respektive genre. Jag hoppas att jag lyckas samla så många som möjligt av dem här.

Bidragen är inte på något sätt ordnade efter rang eller värde. Eftersom innehållet publiceras bit för bit skulle en nedräkning binda mig alltför mycket till förväntningar på en struktur som inte finns. Digital publicering ger mig dessutom fördelen av en ständigt pågående lista – den har en början men i dagsläget inget skönjbart slut.